top of page
weerstation.jpg

CLIENTTEVREDENHEID

Bij Gezinshuis Almkerk willen wij graag de tevredenheid van de jeugdigen meten,  hieruit kunnen wij direct verbeterpunten afleiden en toepassen zodat de jeugdigen hiervan zelf kunnen profiteren.

Hiervoor maken wij gebruik van de Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen, waarbij;         een Open klimaat zich kenmerkt door groei, structuur, veiligheid, vertrouwen, onderling respect, warmte en responsiviteit. De vragen gaan over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van de gezinshuisouders en kunnen gescoord worden op een schaal van 1 t/m 5.

Een gesloten klimaat kenmerkt zich door gebrek aan structuur, verveling, onderlinge vijandigheid, repressie, pedagogische verwaarlozing of beheersmatig werken en is gerelateerd aan een negatieve ontwikkeling. De vragen gaan over drukte, chaos en wantrouwen.

Daarnaast kan er van 0 t/m 10 gescoord worden op ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe het huis eruit ziet, regels en veiligheid. 

De uitslagen van het onderzoek naar het leefklimaat volgen hieronder.

Mei 2022 Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat, afgenomen bij 3 kinderen.

Totaal leefklimaat ligt boven het gemiddelde - score 4,46

Open leefklimaat ligt boven het gemiddelde

Gesloten leefklimaat ligt beneden het gemiddelde

Ondersteuning ligt boven het gemiddelde

Groei ligt boven het gemiddelde

Repressie ligt beneden het gemiddelde

Sfeer ligt boven het gemiddelde

Totaal cijfer 8,22

Ondersteuning 7

Wat je hier leert 8,3

Sfeer 8,3

Eerlijkheid 8,7

Hoe het huis eruit ziet 9

Regels 8

Veiligheid 9

Het leefklimaat in ons gezinshuis is dus kei-goed!

bottom of page