top of page

AANMELDEN

Aanmelden

Voor het wonen in een gezinshuis is een beschikking nodig. Een plek in Gezinshuis Almkerk wordt vergoed middels zorg in natura in Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Voor overige gemeenten uit andere regio's zal eerst een beschikking aangevraagd moeten worden.

Ouders kunnen hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG of Wijkteam. Vervolgens kunnen ouders dan aanmelden bij het gezinshuis. Aanmelding kan ook gedaan worden door de CJG'er/Wijkteam of (gezins-)voogd. Na aanmelding wordt een kennismaking ingepland. Het gezinshuis kan informatie opvragen over de jongere ten behoeve van een zorgvuldige matching.

Matching

Gezinshuis Almkerk vraagt advies over de match tussen de jongere en de gezinsleden van het gezinshuis aan een onafhankelijke gedragswetenschapper die aan ons gezinshuis is gekoppeld. Wanneer op basis van de dan bekende informatie wordt ingeschat dat er sprake is van een match, wordt een kennismaking ingepland met de jongere.

Kennismaking en plaatsing

De kennismaking beperkt zich niet tot een gesprek met ouder(s) en kind, maar kan inhouden dat de jongere meerdere malen op bezoek komt in het gezinshuis. Wanneer zowel de jongere als het gezinshuis denken dat er sprake is van een goede match, volgt er een plaatsingsgesprek.

 

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een zorgplan opgesteld. Samen met de jongere en diens betrokkenen, zoals ouder(s), (gezins-)voogd, hulpverleners etc., worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we hieraan zullen werken, evenals welke afspraken we hierover maken (wie doet wat?). Ook worden de krachten van de jongere beschreven, en de afspraken over contacten met overige hulp- en zorgverlening.

bottom of page