top of page

WIE ZIJN WIJ?

Wil Bronsgeest is sinds 1995 al pleegmoeder. Daar heeft ze veel ervaring opgedaan met het begeleiden van zowel kinderen als de belangrijke volwassenen om het kind heen (ouders, pleegouders, professionele opvoeders).

Daarnaast heeft Wil meerdere vakinhoudelijke cursussen gevolgd en is SKJ geregistreerd onder no. 140005341 en dat komt haar nu ten goede als gezinshuis ouder, zowel in het contact met de kinderen als met hun ouders. Zij is voor opvoeden in de wieg gelegd.

 

Rene Bronsgeest heeft 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Sinds 2007 is hij ook fulltime gezinshuis ouder en ook hij heeft hiervoor meerdere vakinhoudelijke cursussen gevolgd en is ook SKJ geregistreerd onder no. 140005320. René is met zijn kordate en consequente houding steun en toeverlaat voor de jongeren.   Tevens zwaait hij ook  de pollepel in de keuken.

Voor wie is een gezinshuis?

De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, is dit vaak in een pleeggezin. Maar soms zijn de problemen van kinderen te zwaar voor gewone pleegouders. Zolang de veiligheid van het kind zelf of anderen hierdoor niet in het geding is, kan een gezinshuis een goed alternatief zijn.

 

Wat doet gezinshuis Almkerk?

In gezinshuis Almkerk wordt perspectief biedende opvang geboden in een gezin. In een gewoon huis, in een gewone buurt in Almkerk. De gezinshuisouders nemen het kind op als gezinslid. Anders dan pleegouders zijn de gezinshuisouders professionele opvoeders. In gezinshuis Almkerk zijn beide gezinshuisouders fulltime beschikbaar voor de kinderen.

 

Resultaat

Het kind wordt opgevoed in een veilige en stabiele gezinssituatie. Daardoor kan hij zich ontwikkelen. De (gedrags-)problemen worden hanteerbaar, voor het kind zelf en voor de mensen om hem heen. Het contact tussen het kind en zijn ouders is zo optimaal mogelijk. 

 

Werkwijze

Uitgaande van wat werkt in de hulpverlening, staat bij Gezinshuis Almkerk naast veiligheid, structuur en reinheid de relatie met de jeugdigen op de voorgrond. Wij bieden hulp en steun, stimulans, betrouwbaarheid, respect en consistentie, gebaseerd op de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling. In het werken met de belangrijke volwassenen rondom de jeugdigen maken we gebruik van aspecten van systeemtherapie.

 

bottom of page