top of page

Orthopedagogische ondersteuning

Gezinshuis Almkerk ontvangt orthopedagogische ondersteuning van een onafhankelijke gedragswetenschapper.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van jongeren binnen het gezinshuis is individueel ingeregeld door:

- Inspraak bij het hulpverleningsplan

- Inspraak in het pedagogische klimaat

Vertrouwenspersoon

Jongeren van Gezinshuis Almkerk kunnen een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.

Veiligheid

Gezinshuis Almkerk onderschrijft de werkwijze in het Kwaliteitskader Rouvoet. Het laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar de veiligheid van de jongeren in het gezinshuis door bureau K2O. Dit gebeurt middels een vragenlijst die de jongeren anoniem invullen.

Met betrekking tot seksueel gedrag werkt het gezinshuis met het Vlaggensysteem.

Kwaliteitshandboek

Gezinshuis Almkerk maakt gebruik van een kwaliteitshandboek om richting te geven aan het professioneel handelen in het gezinshuis.

Hierin staat onder meer het privacyreglement en de klachtenregeling.

Methodisch handelen

Gezinshuis Almkerk heeft kennis van en ervaring met verschillende methodieken. We kijken naar het individu en stemmen daar ons handelen op af, zolang dit niet in conflict is met het algemeen belang van het gezinshuis. We putten daarbij uit de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling. In het werken met de belangrijke volwassenen rondom de jeugdigen maken we gebruik van aspecten van systeemtherapie.

Protocollen

Gezinshuis Almkerk denkt er over na of zij protocollen nodig hebben en zo ja welke. Wat moet, dat moet, dus in ieder geval geldt dat we bij signalen van huiselijk geweld werken met de meldcode. De komende tijd gaan we bekijken wat we verder nog verplicht zijn. We willen echter uitgaan van "de bedoeling" boven allerlei ingewikkelde procedures. We willen namelijk zo min mogelijk paarse krokodillen.

bottom of page