top of page

Zelfstandig wonen

met ambulante begeleiding


Van 'plan voor jongeren' tot 'woning voor jongeren'

 

Kinderen die opgroeien in pleeggezinnen en gezinshuizen, kunnen daar meestal blijven wonen tot hun 18 de verjaardag. Juist kinderen en jongeren die veel hebben meegemaakt in hun jonge leven, zijn vaak op sociaal-emotioneel vlak  jonger dan hun kalenderleeftijd aangeeft. Dit betekent dat de kans groot is dat zij op de leeftijd van 18 jaar nog niet toe zijn aan het geheel zelfstandig functioneren in de maatschappij. Deze jongeren hebben meestal niet de achterban van ouders of familie die hen hierbij kunnen begeleiden. Zij vormen een kwetsbare groep.

 

Er is een reëel risico dat deze jongeren tussen wal en schip raken. Bij de kinderen die in ons gezinshuis opgroeien, voorzien wij (met het oog op hun sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau) dat zij nog niet geheel zelfstandig kunnen functioneren wanneer zij 18 jaar zijn. Van collega's die eveneens jarenlang werkzaam zijn in een gezinshuis of pleeggezin, horen wij vergelijkbare zorgen.

 

Dit alles maakt dat wij een jongerenwoning zijn gestart om deze jongeren ook na hun 18de verjaardag verder te kunnen begeleiden. Wij hebben bewust gekozen voor de gemeente Almkerk om dit plan te realiseren,, omdat wij hier met veel plezier wonen en werken en de afstand tussen ons gezinshuis en de jongerenwoning minimaal is.

 

Wie zijn wij

 

Wij zijn Rene en Wil Bronsgeest, ruim 40 jaar samen. Beide zijn wij al ruim 20 jaar pleegouder en sinds 2013 gezinshuis. Sinds 1996 zorgen wij als pleeggezin voor kinderen die door omstandigheden niet kunnen opgroeien bij hun eigen ouders. Vanaf 2013 zijn we als gezinshuis in loondienst gestart bij JUZT. In 2015 met de transitie van de jeugdzorg zijn wij in goede samenwerking met JUZT als zelfstandig ondernemend gezinshuis verder gegaan waarbij wij opvang bieden aan 4 getraumatiseerde kinderen en 1 pleegkind . Samen vormen wij het Gezinshuis Almkerk.

De woning voor de jongeren noemen wij ZEEP ( Zelfstandig eerst even proberen)


Missie

 

Wij begeleiden jongeren uit onze doelgroep naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van de jongere als uniek individu, met oog voor zijn of haar(persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen,en met respect voor de medemens. Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de jongere die wij begeleiden.

 

Doelgroep

 

Gemotiveerde jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, die nog niet geheel zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Profiel

 

Van iedere jongere die wij begeleiden verwachten wij dat ze voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De jongere is in staat om, met ondersteuning, zelfstandig te wonen.

 • De jongere staat open voor begeleiding en is gemotiveerd om geheel zelfstandig te gaan functioneren in de maatschappij.

 • Er is een vorm van inkomen/uitkering/vergoeding waarmee de jongere kan voorzien in eigen onderhoud,huur en begeleiding.

 • De jongere heeft een dagbesteding,werk of studie.

 • Er is geen sprake van verslavingsproblematiek(drank,drugs,gamen e.d.)

 • Er is geen sprake van agressief en bedreigend gedrag t.o.v. zichzelf en/of andere waarbij de sociale of fysieke veiligheid in het gedrang komt.

 

Visie

 

Ieder mens is uniek en heeft eigen krachten en talenten. Wij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de jongere en geven begeleiding op maat op weg naar zelfstandigheid. Wij bouwen met de jongere verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Hierbij staat een aantal aandachtspunten centraal:

 • - Uitgaan van mogelijkheden

 • - Ruimte voor de jongere als uniek individu

 • - Begeleiding op maat en naar behoefte

 • - Wederzijds respect

 • - Aandacht voor het netwerk van de jongere

 • - Oog voor omgevingsfactoren 

 • Facebook Social Icon

Zorgplan

 

De begeleiding die wij bieden is een dienst op maat, omdat de hulpvraag  voor iedereen anders kan zijn. De leefsituatie van de jongere wordt in kaart gebracht  en van daaruit wordt samen een plan opgesteld met (SMART-) doelen . Er wordt daarom  samen met de jongere gekeken naar waar de ondersteuning nodig is om zo zelfstandig mogelijk  te kunnen wonen . De jongere bepaalt hierin mee wat hij/zij wil bereiken . Er wordt bij de begeleiding  vooral uitgegaan van de krachten en talenten van de jongere.

Enkele voorbeelden van begeleiding zijn:

 • - structuur aanbieden

 • - ondersteuning bieden bij de financiën

 • - ondersteuning bieden bij de contacten bij instanties

 • - ondersteuning bieden  bij het huishouden

 • - ondersteuning bieden om het sociale netwerk te vergroten

 • - vrijetijdsactiviteiten plannen

 

Aanmelding

 

Wanneer een jongere gebruik wil maken van ons aanbod, zullen we informatie geven en een intakegesprek voeren. Daarna worden er huurovereenkomst en zorgverlenings plan opgesteld. Met de jongere en zijn/haar begeleider gaan wij in gesprek met de afdeling WMO bij de gemeenten Woudrichem. Hierbij wordt het zorgplan  besproken en wordt bepaald hoeveel uren begeleiding wenselijk en mogelijk is.

 

Bevorderende factoren

 

 • Korte lijnen voor de cliënt: wonen en begeleiden in een plan

 • Kleinschalig project

 • Betaalbare huur voor jongere

 • Rustige woonomgeving voor jongere

 • Nabij bushalte naar Utrecht, Oosterhout en Breda

 • Begeleiders  hebben expertise in huis en relevante werkervaring

                     

Woning

 

Het adres van ZEEP  is Kerkstraat 2, 4286 BB te Almkerk.

Er is plaats voor 3 jongere. Ieder beschikt over een eigen slaapkamer en met elkaar wordt er gebruikt gemaakt van de gezamenlijke ruimtes (woonkamer, keuken, spreekkamer, toilet, badkamer en buitenplaats)

                                                **************

bottom of page