top of page

Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp, dan kun je dat het beste als eerste met de gezinshuis ouders bespreken. Je bekijkt dan samen hoe het beter kan. Kom je hier niet uit, dan kun je contact op nemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.

 

Vertrouwenspersoon

Wil je met iemand buiten het gezinshuis praten over jouw klacht, dan kun je terecht van de vertrouwenspersoon. Die biedt ondersteuning door te luisteren, mee te denken of te helpen met het schrijven van een klachtenbrief. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-brabant.nl.

Klachtenregeling

Als je er samen met de gezinshuisouders niet uitkomt, kun je een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg via mail naar: info@klachtenportaalzorg.nl of de website : www.klachtenportaalzorg.nl 

VERTEL JE VERHAAL

DOOR JE VERHAAL TE VERTELLEN GAAN MENSEN VANZELF LUISTEREN

bottom of page